معنی و ترجمه کلمه radial nerve به فارسی radial nerve یعنی چه

radial nerve


پى زندزبزين ،عصب زنداعلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها