معنی و ترجمه کلمه radial probability density به فارسی radial probability density یعنی چه

radial probability density


شيمى : چگالى شعاعى احتمالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها