معنی و ترجمه کلمه radial probability distribution به فارسی radial probability distribution یعنی چه

radial probability distribution


شيمى : توزيع احتمال شعاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها