معنی و ترجمه کلمه radial quantum number به فارسی radial quantum number یعنی چه

radial quantum number


شيمى : عدد کوانتومى شعاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها