معنی و ترجمه کلمه radial velocity به فارسی radial velocity یعنی چه

radial velocity


نجوم : سرعت شعاعى
علوم هوايى : تندى شعاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها