معنی و ترجمه کلمه radial به فارسی radial یعنی چه

radial


ستاره اى ،اشعه اى ،راديال ،پرتوى ،شعاعى ،محورى ،مربوط به راديو،تابشى
علوم مهندسى : منشعب
عمران : شعاعى
معمارى : شعاعى
شيمى : شعاعى
علوم هوايى : شعاعى
علوم نظامى : سمت مغناطيسى ايستگاه ناوبرى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها