معنی و ترجمه کلمه radiant energy density به فارسی radiant energy density یعنی چه

radiant energy density


علوم هوايى : چگالى انرژى تابشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها