معنی و ترجمه کلمه radiant exposure به فارسی radiant exposure یعنی چه

radiant exposure


پخش حرارت يا انرژى حرارتى
علوم نظامى : وسيله عکسبردارى مادون قرمز يا انرژى حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها