معنی و ترجمه کلمه radiant intensity به فارسی radiant intensity یعنی چه

radiant intensity


علوم هوايى : شدت تابش

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها