معنی و ترجمه کلمه radiant-tube heating به فارسی radiant-tube heating یعنی چه

radiant-tube heating


علوم مهندسى : گرمايش لوله تابان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها