معنی و ترجمه کلمه radiation cooling به فارسی radiation cooling یعنی چه

radiation cooling


علوم هوايى : سرد شدن توسط تابش مستقيم از سطح

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها