معنی و ترجمه کلمه radiation energy به فارسی radiation energy یعنی چه

radiation energy


علوم مهندسى : انرژى تابشى
شيمى : انرژى تابشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها