معنی و ترجمه کلمه radiation excitation به فارسی radiation excitation یعنی چه

radiation excitation


الکترونيک : تحريک تابشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها