معنی و ترجمه کلمه radiation hardening به فارسی radiation hardening یعنی چه

radiation hardening


علوم هوايى : سخت گردانى تابشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها