معنی و ترجمه کلمه radiation intensity به فارسی radiation intensity یعنی چه

radiation intensity


علوم مهندسى : شدت تابش
علوم نظامى : شدت تشعشع اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها