معنی و ترجمه کلمه radiation loss به فارسی radiation loss یعنی چه

radiation loss


گمگشتگى تابش
علوم مهندسى : تلف تشعشع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها