معنی و ترجمه کلمه radiation scattering به فارسی radiation scattering یعنی چه

radiation scattering


انحراف تشعشع اتمى يا الکترومغناطيسى يا حرارتى ،پخش امواج بصورت کروى
علوم هوايى : تفرق تابشها
علوم نظامى : پخش همه جانبه امواج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها