معنی و ترجمه کلمه radiation source به فارسی radiation source یعنی چه

radiation source


علوم مهندسى : منبع تشعشع

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها