معنی و ترجمه کلمه radiational به فارسی radiational یعنی چه

radiational


)radiation(تابش ،پرتو افشانى ،تشعشع ،برق ،جلا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها