معنی و ترجمه کلمه radiator به فارسی radiator یعنی چه

radiator


گرما افکن ،رادياتور اتومبيل ،تشعشع کننده ،دما تاب ،رادياتور،گرما تاب ،خنک کن ،بخارى
علوم مهندسى : بخارى
معمارى : گرماتاب
علوم هوايى : بيرون دهنده گرما
علوم نظامى : خنک کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها