معنی و ترجمه کلمه radical inhitator به فارسی radical inhitator یعنی چه

radical inhitator


شيمى : بازدارنده راديکالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها