معنی و ترجمه کلمه radical ion polymerization به فارسی radical ion polymerization یعنی چه

radical ion polymerization


شيمى : بسپارش يونى راديکال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها