معنی و ترجمه کلمه radicle به فارسی radicle یعنی چه

radicle


(گ.ش ).ريشه چه ،ريشه کوچک ،اصل ريشه ،فرعى ،نازک ،(تش ).سرريشه ،مانند رگ ،بنيان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها