معنی و ترجمه کلمه radicular به فارسی radicular یعنی چه

radicular


وابسته به ريشه کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها