معنی و ترجمه کلمه rading party به فارسی rading party یعنی چه

rading party


قسمت مامور دستبرد،قسمت مامور تک در عمليات کمين
علوم نظامى : دسته مامور شبيخون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها