معنی و ترجمه کلمه radio active به فارسی radio active یعنی چه

radio active


راديواکتيو
علوم نظامى : داراى تشعشع اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها