معنی و ترجمه کلمه radio approach به فارسی radio approach یعنی چه

radio approach


دستگاه تقرب راديويى
علوم نظامى : دستگاه هدايت فرود هواپيما بوسيله بى سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها