معنی و ترجمه کلمه radio beacon به فارسی radio beacon یعنی چه

radio beacon


انتن بى سيم ،برج بى سيم
الکترونيک : بيکن راديويى
علوم نظامى : انتن فرستنده بى سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها