معنی و ترجمه کلمه radio call sign به فارسی radio call sign یعنی چه

radio call sign


معرف راديويى
علوم نظامى : معرف ايستگاه راديويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها