معنی و ترجمه کلمه radio centeral به فارسی radio centeral یعنی چه

radio centeral


علوم نظامى : مرکز بى سيم
علوم دريايى : مرکز بى سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها