معنی و ترجمه کلمه radio control به فارسی radio control یعنی چه

radio control


دستگاه کنترل بى سيم
الکترونيک : فرمان راديويى
علوم نظامى : کنترل راديويى کنترل شونده بوسيله امواج بى سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها