معنی و ترجمه کلمه radio data link به فارسی radio data link یعنی چه

radio data link


ارتباط کامپيوترى با بى سيم
علوم نظامى : ارسال اطلاعات با بى سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها