معنی و ترجمه کلمه radio fix به فارسی radio fix یعنی چه

radio fix


تعيين محل فرستنده دشمن يا خودى بااستفاده از دو يا چند ايستگاه به گوش
علوم نظامى : تعيين محل هواپيما يا ناو با استفاده از گوش دادن به دو يا چند ايستگاه فرستنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها