معنی و ترجمه کلمه radio frequencies به فارسی radio frequencies یعنی چه

radio frequencies


علوم هوايى : فرکانسهاى راديويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها