معنی و ترجمه کلمه radio guard به فارسی radio guard یعنی چه

radio guard


نگهبان بى سيم
علوم نظامى : نگهبان اطاق بى سيم کشتى يا هواپيماى مامور استراق سمع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها