معنی و ترجمه کلمه radio position finding به فارسی radio position finding یعنی چه

radio position finding


علوم نظامى : روش تعيين محل ايستگاه فرستنده به روش تقاطع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها