معنی و ترجمه کلمه radio prospecting به فارسی radio prospecting یعنی چه

radio prospecting


الکترونيک : کشف معادن با راديو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها