معنی و ترجمه کلمه radio range به فارسی radio range یعنی چه

radio range


علوم نظامى : ايستگاه ناوبرى راديويى يا تعيين محل هدفها به وسيله بى سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها