معنی و ترجمه کلمه radio telescope به فارسی radio telescope یعنی چه

radio telescope


تلسکوپ راديويى ،راديوى نجومى
نجوم : راديو تلسکوپ
علوم هوايى : راديو تلسکوپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها