معنی و ترجمه کلمه radioactive material به فارسی radioactive material یعنی چه

radioactive material


الکترونيک : مواد راديواکتيو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها