معنی و ترجمه کلمه radioactive rays به فارسی radioactive rays یعنی چه

radioactive rays


الکترونيک : ذرات راديواکتيو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها