معنی و ترجمه کلمه radiogram به فارسی radiogram یعنی چه

radiogram


عکسبردارى بوسيله اشعه مجهول ،پيام راديو تلگرافى ،پيام راديويى ،پرتونگاره
معمارى : پرتونگاره
علوم نظامى : مخابره پيام با بى سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها