معنی و ترجمه کلمه radiographic inspection به فارسی radiographic inspection یعنی چه

radiographic inspection


معاينه رونتگن
علوم مهندسى : معاينه راديوگرافى تحقيق و بررسى راديوگرافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها