معنی و ترجمه کلمه radiographic به فارسی radiographic یعنی چه

radiographic


)radiograph(پوتونگار،عکس راديويى ،پيام راديوتلگرافى فرستادن ،مخابرات راديويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها