معنی و ترجمه کلمه radiography به فارسی radiography یعنی چه

radiography


عکسبردارى راديو،مخبر راديويى ،پرتونگارى
معمارى : پرتونگارى
روانشناسى : پرتونگارى
علوم هوايى : راديوگرافى
علوم نظامى : راديوگرافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها