معنی و ترجمه کلمه radiolocation به فارسی radiolocation یعنی چه

radiolocation


علوم نظامى : تعيين محل نقاط با استفاده از امواج راديويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها