معنی و ترجمه کلمه radiological monitoring به فارسی radiological monitoring یعنی چه

radiological monitoring


علوم نظامى : ارسال امواج تشعشعى يا رله امواج تشعشعى هسته اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها