معنی و ترجمه کلمه radiolucency به فارسی radiolucency یعنی چه

radiolucency


درجه نفوذ اشعه مجهول ،نفوذ پذيرى اشعه مجهول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها