معنی و ترجمه کلمه radiometeorograph به فارسی radiometeorograph یعنی چه

radiometeorograph


الکترونيک : هوانگار راديويى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها