معنی و ترجمه کلمه radiometer به فارسی radiometer یعنی چه

radiometer


راديو متر،شعاع سنج ،تشعشع سنج
الکترونيک : تابش سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها